ფლავამედი® - სველი ხველის სამკურნალოდ

ფლავამედი® მიეკუთვნება ფართო სპექტრის თანამედროვე ამოსახველებელ საშუალებებს, რომელიც შეიცავს აქტიურ ნივთიერებას - ამბროქსოლს და ეფექტურია პროდუქტიული, ე.წ. „სველი“ ხველის სამკურნალოდ, მაგ. მწვავე ან ქრონიკული ბრონქიტის დროს.

ფლავამედი® მოზრდილებისთვის

სველი ხველის შესამსუბუქებლად

ქალს სველი ხველა აქვს, მომღიმარი კაცი დგას მის გვერდზე

ფლავამედი® ბავშვებისთვის

ფლავამედის® სიროფი და ტაბლეტი - წამალი შექმნილი სველი ხველის სამკურნალოდ ბავშვებისთვის 2 წლის ასაკიდან.

მომღიმარი გოგონა დგას ბიჭის წინ, რომელცას სველი ხველა აქვს

ხველის შესახებ

ხველა რეფლექსია. ხველა სასუნთქ გზებს იცავს გამღიზიანებლების ზემოქმედებისგან.

დიაგრამა გვიჩვენებს როგორ ხვდება სველი ხველის გამომწვევი სასუნთ გზებში

ინფორმაცია მომხმარებლისთვის

ამ გზამკვლევში ახსნილია ზოგადად ხველის სხვადასხვა ტიპი.

ქალს ხელი ნიკაპთან აქვს მიტანილი და კითხვენი აქვს სველ ხველასთან და ფლავამედთან ® დაკავშირებით

ფლავამედების® „ოჯახი“

არსებობს ფლავამედის® სამი ფორმა: სიროფი, ტებლეტები და შუშხუნა ტაბლეტები

ფლავამედი® სიროფი 15მგ/5 მლ სველი ხველის სამკურნალოდ

ფლავამედი® 15მგ/5მლ სიროფი

ფლავამედი® 30 მგ ტაბლეტები სველი ხველის სამკურნალოდ

ფლავამედი® 30 მგ ტაბლეტები

შუშხუნა ტაბლეტი იხსნება წყალში ფლავამედი® 60 მგ შუშხუნა ტაბლეტების შეკვრა სველი ხველის სამკურნალოდ

ფლავამედი® 60 მგ შუშხუნა ტაბლეტები

ფლავამედის® საგანმანათლებლო ფილმი

ხველის შესახებ მეტის გასაგებად და იმისთვის, რომ მიხვდეთ, როგორ შველის მას ფლავამედი®, უყურეთ ფილმს.

ნახეთ ფილმი
ფლავამედის<sup>®</sup> საგანმანათლებლო ფილმი