ხველის ტიპები

ხველის კლასიფიკაცია

ხველის კლასიფიკაცია ემყარება მის ხანგრძლივობას და ნახველის არსებობას.

კლასიფიკაცია ხანგრძლივობის მიხედვით

კალენდარი 3 კვირის წარწერით ამ ხანგრძლივობის ხველას გამოხატავს

მწვავე ხველა: 

სწრაფი დაწყება, გრძელდება 3 კვირამდე.

კალენდარი 3-8 კვირის წარწერით ამ ხანგრძლივობის ხველას გამოხატავს

ქვემწვავე ხველა: 

გრძელდება 3-დან 8 კვირამდე

კალენდარი 8 კვირის წარწერით ამ ხანგრძლივობის ხველას გამოხატავს

ქრონიკული ხველა: 

გრძელდება 8 კვირაზე მეტ ხანს

კლასიფიკაცია ნახველის გამოყოფის მიხედვით

მშრალი ხველის გამომხატველი ილუსტრაცია კაცი ახველებს

მშრალი ანუ არაპროდუქტიული ხველა 

არ გამოიყოფა ნახველი

სველი ხველის გამომხატველი ილუსტრაცია კაცი ახველებს

სველი ანუ პროდუქტიული ხველა 

გამოიყოფა ნახველი

გაიგე მეტი ფლავამედის® შესახებ

სად შევიძინოთ?