ხველის ტიპები

ხველის კლასიფიკაცია

ხველა წარმოადგენს  უამრავი  სხვადასხვა დაავადების სიმპტომს. მიუხედავად იმისა, რომ ხველა შეიძლება იყოს დისკომფორტის გამომწვევი და შემაწუხებელი, ის აუცილებელია სასუნთქი გზების დასაცავად ავადმყოფობისას. ხველის კლასიფიკაცია ემყარება მის ხანგრძლივობას და ნახველის არსებობას.

კლასიფიკაცია ხანგრძლივობის მიხედვით

კალენდარი 3 კვირის გამოსახულებით, რომელიც მიგვანიშნებს ისეთი ხველის ტიპზე, რომელიც ამდენ ხანს გრძელდება

მწვავე ხველა: 

სწრაფი დაწყება, გრძელდება 3 კვირამდე.

კალენდარი 3-დან 8 კვირის  გამოსახულებით, რომელიც ასახავს ხველის ტიპს, რომელიც ამდენ ხანს გრძელდება

ქვემწვავე ხველა: 

გრძელდება 3-დან 8 კვირამდე

კალენდარი 8 კვირის  გამოსახულებით

ქრონიკული ხველა: 

გრძელდება 8 კვირაზე მეტ ხანს

კლასიფიკაცია ნახველის გამოყოფის მიხედვით

ადამიანი  რომელიც ახველებს, „მშრალი ხველის“  გამოსახულება, ხველის ტიპი

მშრალი ანუ არაპროდუქტიული ხველა 

არ გამოიყოფა ნახველი

მშრალი ხველისას არ გროვდება ლორწო და ამიტომ, მშრალი ხველის მკურნალობა შეიძლება ისეთი პრეპარატებით, რომლებიც თრგუნავს  ხველის რეფლექსს.

 

ადამიანი  რომელიც ახველებს, „სველი ხველის“  გამოსახულება, ხველის ტიპი

სველი ანუ პროდუქტიული ხველა 

გამოიყოფა ნახველი

სველი ან პროდუქტიული ხველისას ხდება ლორწოს გამოყოფა და ის შეიძლება სხვადასხვა დაავადების შედეგად განვითარდეს. სველი ხველის დროს შეიძლება ისეთი შეგრძნება გქონდეთ, რომ ლორწო მიკრულია სასუნთქ გზებზე და ვერ ამოდის. სველი ხველის მკურნალობა მუკოლიზური საშუალებებით ხელს უწყობს ლორწოს გათხევადებას და მის გამოდევნას სასუნთქი გზებიდან.

ნახეთ ფილმი
ფილმი ხველაზე და იმაზე, თუ როგორ შეუძლია დახმარება ფლავამედის®აქტიურ ნივთიერება ამბროქსოლს

გაიგე მეტი ფლავამედის® შესახებ

სად შევიძინოთ?